Tuesday, January 10, 2006

 

Vaikutelma

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
(This posting is about face-to-face communication and the impression we give and get when we are dealing with our business partners.)

Englannin keskustelutunnillani oli aiheena liikemaailman periaatteet, tarkemmin sanottuna pukeutumiskoodi, kehon kieli - ylipäätään se millaisen kuvan annamme itsestämme ja millaisen vaikutelman saamme toisesta ihmisestä liiketapaamisissa. Saman kulttuurin puitteissa juttu saattaa olla hyvinkin erilainen kuin eri kulttuurien kohdatessa. Isojen firmojen väelle järjestetään koulutusta aiheesta. Esimerkiksi myyntialalla pidetään siistiä ulkoasua ja oikeanlaista käyttäytymistä tärkeänä.

Tuossa toteutuu se viestinnän periaate että viesti menee harvoin perille sellaisena kuin se on lähetetty. Jos myyjä haluaa viestittää olevansa asiallinen, ammattimainen ja luotettava, asiakas ei välttämättä tulkitse sitä noin, vaan pitää juttua kulissina ja petosyrityksenä, jos on kyynisyyteen taipuvainen. Ehkä hän näkee manipulaatioyrityksiä joka puolella.

Ihmisen psykologian yksi puoli on se että vaikka meillä on jokaisella erilainen ajatusmaailma, teemme paljolti oletusta siltä pohjalta että vastapuoli tajuaa viestimme sellaisena kuin se lähetämme. Joku käyttäytyy mielestään suorasti ja rehdisti ilman turhia kommervenkkejä, mutta voikin olla niin että asiakas tai liikekumppani päivittelee mielessään moista töksähtelevyyttä tai röyhkeyttä.

Eri kulttuurien kohdatessa bisneksessä voi mennä, ja on usein suomalaisilta mennyt, kaupat sivu suun, kun sivuutetaan small talk, ja töksäytetään suoraan asiaan. Suomalaisten hienotunteiseksi tarkoitettu kohtelias puhumattomuus saattaa ahdistaa italialaisia epätoivoon asti.

Olen ollut usein tilanteissa ja tilaisuuksissa joissa eri kulttuurit ja eri mentaliteetit kohtaavat. Olen myös ollut jälkipuintitilanteissa. joissa kaksi osapuolta kertoo miten koki puhetilanteen. Heillä on kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä ja kokemusta, ja minä näen jutun kolmannella tavalla, viestinnän ja käyttäytymispsykologian kannalta.

There’s always more to these things than meets the eye. Juttu on harvoin sitä miltä se vaikuttaa.

(Arkiterapeutti Kops puhuu tänään ensivaikutelmista.)

Comments:
Tässäpä aihe, jonka suhteen olen joutunut menemään itseeni: mistä voin olla varmaa että substanssi on tärkeämpää (tai todempaa) kuin vaikutelma? Niinhän niin, tietenkin se on näin, tai ehkä kaikki on vain suurta etnosentristä harhaa, pohjoismaista tai protestanttista yksioikoisuutta. Toki vaikutelma on vain... vaikutelmaa, mutta hölmö se, joka siitä välittämättä ei ymmärrä asettua suotuisaan valoon ja parempi profiili katsojiin päin (tuumisi italialainen).
 
Juu, ja arkiterapeutti Kopsin vastaanotolla asiakkaat yrittävät kaikin voimin esiintyä hulluina ja epäkelpoina. Ei tehoa toivotulla tavalla, koska pidän hulluutta parempana ominaisuutena kuin tylsyyttä, ja epäkelpoisuus on suhteellista - se kuuluu ihmisyyteen siinä missä kelpoisuuskin.
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?