Sunday, November 06, 2005

 

Pretty Polly

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kielikouluni nimi viittaa papukaijaan. Kuullun puheen toistaminen on olennaista hankittaessa kielitaitoa. Miten se onnistuu? No jaa, se onnistuu toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan hyvin huonosti.

Suomenkielinen italian oppilas toistaa perässäni kun sanon QUESTO. Minä äännän tuon U:n kohdan kuten englannin sanassa QUICK ja kuten suomen sanassa KAUAN. Äännemerkkinä se on /w/. Se on eräänlainen nopea u, tai puolikas u-äänne. Oppilas toistaa muuntaen sen muotoon KVESTO. Hän kuulee w-äänteen v-äänteenä. Minä korjaan.

Jätämme papukaijatreenit ja siirrymme lukemaan. Oppilas lukee kirjoitettua italiaa ääneen Taas oman kielen systeemi voittaa. Hän lukee KU-ESTO koska näkee on U-kirjaimen. Korjaan painotuksenkin - kwESTO.

Mikä on ratkaisu? Se että opetellaan italian kieli italian kielen systeemistä lähtien, italian ääntämis- ja kirjoitussääntöjen pohjalta. Jos on opiskeltu niinsanotusti luonnonmenetelmällä tai muuten suurpiirteisesti, poisoppimisessa on iso urakka.

Italian opettaja Rita

http://www.prettypollykielikoulutus.com/

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?